• High Cr Hammer
  • High Cr Hammer
  • High Cr Hammer

Чук с високо съдържание на Cr